Inden start

 

Mødested/målområde 

Mødested/målområdet er beliggende på Kastellet, ved møllen.

 

Information/løbesekretariat 

Information/løbsekretariat er placeret ved målområdet.

Brystnumre

Af hensyn til registreringen ved start samt færdselsregulering ved passage af gader er det vigtigt, at du bærer dit nummer synligt på brystet. Løbere uden brystnummer vil ikke få lov til at starte.

Elektronisk kvitteringssystem

Der anvendes Sportident elektronisk kvitteringssystem til tidstagning samt til at dokumentere, at du har besøgt alle poster på din bane.

Lejede brikker udleveres ved løbssekretariat. Der udleveres kun én brik pr. gruppe/familie.

Startsted

Løbet startes 50 meter fra målområdet.

Start

Start mellem kl. 18 og 19. Du bestemmer selv starttidspunktet. 

Inden start skal du sørge for at SportIdent-brikken bliver tømt for tidligere registreringer. Startpersonalet vil vejlede dig.

Startprocedure

Når du ønsker at starte, checker du ind ved start og evt. lejebrik udleveres. Efter indcheckning vil der være mulighed for instruktion.

I startøjeblikket får du udleveret kort med postbeskrivelser. Der vil være flere udleveringssteder opdelt efter løbsklasserne. F.eks. skal kvinder, som skal løbe 9 km, benytte udleveringsstedet mærket med K9.

Væske i forbindelse med løbet

Ved start og mål vil du have mulighed for at forsyne dig med væske i form af vand. Der vil ikke være placeret væske på løbsruten.

 

Under løbet

 

Kort

Du får i startøjeblikket udleveret et kort, hvorpå posterne er indtegnet med røde cirkler.

Midtpunktet i de røde cirkler på kortet angiver de steder (poster), du skal finde. De røde streger viser sammen med posternes numre den rækkefølge, du skal finde dem i. Startstedet er vist med en trekant og målet med en dobbelt cirkel.

Postbeskrivelser

For hver post er der en postbeskrivelse og et kodenummer. Postbeskrivelsen fortæller med ord, hvor posten er placeret. F.eks gadehjørne eller statue. Kodenummeret (f.eks 63) svarer til det nummer, der kan aflæses på selve posten.

Da der i nogle områder af byen vil være mange poster, og dermed også mange poster, som ikke indgår i din bane, er det vigtigt, at du kontrollerer kodenummeret, inden du sætter Sportsident-brikken i postens registreringsenhed. 

Postbeskrivelserne er anført på kortet.

Postkontrol

Posterne skal opsøges i rækkefølge.

Der anvendes Sportident elektronisk kvitteringssystem til tidstagning samt til at dokumentere, at du har besøgt alle poster på din bane. På hånden fastgør du en ’brik’, som du ved posterne skal stikke ned i en postenhed. Postenheden kvitterer ved at bippe og blinke med en rød lampe. Udebliver blink og bip er enheden defekt, og du skal foretage en manuel registrering med den klippetang, som er monteret på poststativet. Kontrolklip skal foretages i de felter på kortet, der er mærket 1, 2 og 3.

Færdsel i byen

Under løbet skal følgende retningslinier for færdsel i byen nøje overholdes:

  • der benyttes fortove eller cykelstier hvor disse findes

  • eventuelle anvisninger fra politiet skal straks efterkommes

  • færdselslovens bestemmelser skal overholdes

Overtrædelse af disse retningslinier vil medføre diskvalifikation.

Målprocedure

Din løbstid registreres, når du stikker brikken ned i målenheden. Efter målpassage skal brikken aflæses, og du får en udskrift med dine mellemtider.

 

 

 

Praktiske oplysninger

Maksimale løbstid

Den maksimale tid du må bruge på ruten er 2 timer. Løbere der benytter mere end 2 timer bliver diskvalificeret. Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Aflevering af Sportident-brik

Lånte Sportident-brikker skal afleveres i mål - også hvis du ikke har gennemført løbet. Der opkræves 250 kr. hvis brikken ikke afleveres.

Overtrækstøj

Overtrækstøj kan placeres i telt ved målområdet.

Resultatformidling

Løbstiderne offentliggøres på stævnepladsen og vil dagen efter løbet være tilgængelige under menupunktet Resultater.

Præmier

Der er ingen præmier.

Information

Løbssekretariatet vil være åbent i tidsrummet 17.00 til 21.30.

Kiosk

Kiosk med drikkevarer og slik findes på målområdet.

Toiletter

Der forefindes toiletter 200 meter fra målområdet. Der er skiltet til toiletterne.

 

God tur i byen